• Home
  • Știri
  • Calendar ortodox 15 noiembrie 2023. Cruce neagră: Sfântul Paisie de la Neamţ. Rugăciune pentru împăcare și bună înțelegere. Începutul postului Nașterii Domnului

Calendar ortodox 15 noiembrie 2023. Cruce neagră: Sfântul Paisie de la Neamţ. Rugăciune pentru împăcare și bună înțelegere. Începutul postului Nașterii Domnului

Sărbători religioase 15 noiembrie 2023

Ortodoxe: Sfântul Paisie de la Neamț; Începutul postului Crăciunului

Greco-catolice: Sf. m. Gurie, Samona și Avi

Romano-catolice: Ss. Albert cel Mare, ep. înv.; Leopold al III-lea

Calendar ortodox 15 noiembrie 2023. Cine a fost Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ

Sfântul Paisie de la Neamț s-a născut la 21 decembrie 1722 în familia protopopului Ioan din Poltava. La naștere, a avut primit numele Petru, scrie crestinortodox.ro. S-a retras la mânăstire încă de tânăr, mai întâi la mânăstirea Liubetk, apoi la Medvedovschi. Pentru că viața din această mânăstire nu-l mulțumea, pleacă la Lavra Pecerska din Kiev, unde devine rasofor. Ulterior, pleacă în Ţările Române împreună cu prietenul său Alexie.

În Țara Românească, se stabilește la schiturile Dălhăuţi, Trăisteni, Poiana Mărului și Cârnu. Pleacă la Sfântul Munte Athos, unde este tuns în monahism și unde se nevoiește timp de 17 ani. La capătul acestei perioade, părăsește Sfântul Munte şi ajunge la schitul Vărzăreşti, din zona Buzăului. De aici se îndreaptă spre Moldova. Este numit stareț la Mănăstirea Dragomirna, unde vieţuieşte între anii 1763 şi 1775, dar, în timpul ocupației austriece, se retrage împreună cu întreaga obşte la Mănăstirea Secu.

Paisie va primi în dar de la voievodul Constantin Moruzzi Mănăstirea Neamț şi se va muta la această mănăstire. În anul 1791, Paisie este hirotesit arhimandrit. Trece la cele veșnice trei ani mai târziu și este îngropat în biserica mare a Mănăstirii Neamț.

Tot azi este prima zi din postul Naşterii Domnului.

Calendar ortodox 15 noiembrie 2023. Rugăciune către Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ pentru bună înţelegere

Cuvioase Părinte Paisie, fiu al Ucrainei și părinte duhovnicesc al Moldovei, lauda monahismului ortodox, stareț sfânt al Mănăstirii Neamț, părinte și dascăl al neîncetatei rugăciuni și povățuitor blând și smerit al cuvioșilor călugări, cu evlavie îngenunchem înaintea sfintei tale icoane și cu credință cerem să te rogi înaintea Preasfintei Treimi pentru noi păcătoșii, fiii tăi.

Ascultă rugăciunile noastre și le du la Hristos Dumnezeu și la Preasfânta Fecioară Maria. Îndepărtează ispitele cele grele de la noi și, cu rugăciunile tale, ajută-ne să biruim patimile și gândurile noastre cele rele. Învață-ne, Sfinte Părinte Paisie, să ne rugăm cu lacrimi; învață-ne să ne iubim și să slăvim neîncetat pe Dumnezeu. Alungă dintre noi furtuna ispitelor trupești și sufletești, neascultarea, mândria și tot cugetul viclean. Întărește iarăși viața duhovnicească în mănăstirile noastre și, mai ales, smerenia, ascultarea și sfânta rugăciune.

Izbăvește-ne de împuținarea credinței și împietrirea inimii și roagă-te Domnului să ne dăruiască părinți duhovnicești buni și darul sfintelor lacrimi, ca, astfel, trăind în smerenie și viață curată, să dobândim cereasca împărăție pe care ne-a făgăduit-o Hristos. Roagă-te, Cuvioase Părinte Paisie, împreună cu toți sfinții, să întărească Hristos dreapta credință în lume și viața sfântă în mănăstirile, în satele și orașele de pretutindeni.

Ajută-ne, Cuvioase Părinte Paisie să împlinim poruncile lui Hristos, și, împreună cu cetele cerești, roagă-te pentru părinții noștri ierarhi, preoți și călugări, pentru mame și copii, pentru cei care sunt în suferințe și în nevoi, pentru toți dreptcredincioșii creștini și pentru pacea Bisericii lui Hristos, ca să ne acopere de tot răul cu harul Preasfintei Treimi, Căreia I se cuvine laudă și mulțumire în vecii vecilor. Amin.


Distribuie