• Home
  • Știri
  • Calendar Ortodox pentru data de 5 noiembrie 2023: Ce sărbătoare este duminică? Rugăciunea pentru prevenirea necazului

Calendar Ortodox pentru data de 5 noiembrie 2023: Ce sărbătoare este duminică? Rugăciunea pentru prevenirea necazului

Calendar ortodox 5 noiembrie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Mucenici Galaction şi Epistimi.

Rugăciunea puternică pe care este bine să o rostești pe 5 noiembrie!

Sărbătoare 5 noiembrie. Sfinții Mucenici Galaction şi Epistimi sunt sărbătoriți în fiecare an pe data de 5 noiembrie în calendarul ortodox .

Clitofon şi Levchipia erau un cuplu bogat de păgâni, ce își doreau din tot sufletul să aibă și alte suflete în mariajul lor, însă fără prea mult noroc. Pentru a aduce un copil în viața lor, aceștia au mers la templul Artemisei și s-au rugat neîncetat pentru a deveni părinți, iar în acea perioadă, Siria era condusă de un guvernator ce nu arăta milă pentru credincioși.

Oamenii erau nevoiți în acea perioadă să creadă în idoli, iar cei ce decideau să mărturisească pe Hristos sufereau torturi până la moarte. În acel moment, un călugăr, mergea să caute unde există loc de Dumnezeu, moment în care a ajuns la poarta familiei formate din Clitofon şi Levchipia, loc în care a poposit.

În acea noapte, Hristos i-a apărut în vis și i-a dat vestea că aceasta va aduce pe lume un copil, iar la câteva luni mai târziu s-a născut Galaction, ce a urmat cuvântul Domnului încă de la o vârstă fragedă.

Când Galaction a împlinit 24 de ani tatăl său i-a găsit o mireasă frumoasă şi dreaptă, numită Epistimi, însă aceasta avea o altă credință, dar iubirea dintre ei doi a fost prea puternică pentru a lăsa acest aspect să îi despartă.
Sfinții Mucenici Galaction şi Epistimi au părăsit oraşul, îndreptîndu-se spre cele două mănăstiri din Muntele Publion, una pentru maici şi alta pentru călugări. Păgânii au aflat de existența celor două mănăstiri și au venit să-i prindă pe monahi, însă Galaction a decis să lupte pentru credința lui, alături de Epistimi.

Sfinții Mucenici Galaction şi Epistimi au trecut prin chinuri oribile și li s-au tăiat mâinile şi picioarele, apoi limba şi capul.
Citește și: Postul Crăciunului 2023: Cum se ține corect. Regulile de aur pe care creștinii trebuie să le respecte

Sărbătoare 5 noiembrie

Rugăciunea pentru prevenirea necazului

Canon de rugăciune către Sfinții Mucenici Galaction şi Epistimi, sărbătoriți pe 5 noiembrie în calendarul creștin

Troparul

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Slavă… Şi acum… asemenea:

Nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi scăpat pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Noi de la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, ca tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Canonul Sf. Mc. Galaction şi Epistimia

Cântarea I

Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ce sfinţite laude vom împodobi prăznuirea voastră cea izvorâtoare de lumină, Sfinţilor Galaction şi Epistimia, cei ce aţi păzit nestricată pecetea prieteniei şi lui Hristos v-aţi înfăţişat ca nişte mieluşei vrednici de a împărăţi împreună cu Mielul lui Dumnezeu în ceruri.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Hristos aţi iubit din tot sufletul şi pe calea desăvârşitei slujiri aţi alergat, luând plată însutită de la Ştiutorul inimilor, Cel Ce v-a preamărit pe voi întru Împărăţia Sa.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stând ca două făclii înaintea tronului Treimii, rugaţi-vă să se aprindă şi candela inimii noastre cu focul rugăciunii voastre spre a afla calea înţelepciunii.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Deschide-ne nouă uşa milostivirii Tale şi în cămara cea cerească ne primeşte când vom părăsi cămara acestui trup stricăcios.

Cântarea a III-a

„Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind rod al rugăciunii părinţilor tăi, Sfinte Galaction, întru tine s-a preamărit numele lui Hristos, Cel Ce te-a chemat pe tine la viaţa cea îngerească.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De desfătarea cea lumească te-ai depărtat şi calea lui Hristos ai urmat, luând de la El dar însutit din care împărtăşeşte şi pe cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Jugul căsătoriei nu ai voit a-l duce, inima ta fiind cu totul atrasă de vieţuirea călugărească pe care o ai şi dobândit cu voia Stăpânului.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

De alunecarea în păcat ne păzeşte pe noi, Preacurată, ca Una Ce ai şters păcatul lui Adam prin naşterea Celui fără de păcat.

Apoi aceste stihiri:

Părăsit-aţi toată desfătarea lumească şi pe calea vieţuirii monahale aţi alergat, fiind puşi în sfeşnicul rugăciunii ca să luminaţi toată lumea cu înţelepciunea voastră.

Maica Vieţii, pe cei ce Te cinstesc pe Tine încununează-i cu slava Cuvântului, ca Una Ce ai luat dar a mijloci pentru robii Tăi.

Sedealna

Ca doi porumbei aţi zburat împreună spre înălţimile duhovniceşti şi întru lumina Soarelui dreptăţii aţi văzut taine negrăite.

Cântarea a IV-a

„Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Hristos iubind cu inimă curată, fericite Galaction, îndreptat-ai şi pe logodnica ta pe cărarea fecioriei, ca împreună să intraţi în cămara lui Hristos cu fecioarele cele înţelepte, purtând în în mâini candela rugăciunii curate.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Uşa credinţei ai deschis sorei tale Epistimia, Sfinte Galaction, iar acum cu cheia rugăciunii tale deschide-ne nouă cămara darurilor Duhului.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin taina Sfântului Botez ai logodit pe fecioara Epistimia cu Mirele Hristos, Sfinte Galaction, lipsindu-te din voia ta de dulceaţa iubirii soţiei şi cu sângele muceniciei ai arăta-o Împăratului mai frumoasă decât multe fecioare înţelepte.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fiind Tu Cununa fecioarelor, Preacurată, prin gânduri dumnezeieşti ne arată şi pe noi mai îndreptaţi înaintea lui Hristos.

Cântarea a V-a

„Căutând cu ochiul Tău cel neadormit, milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pricină mântuirii Sfintei Epistimia te-ai arătat Sfinte Galaction, deschizându-i uşa vieţuirii îngereşti prin care s-a făcut moştenitoare veşnicelor bunătăţi, pe care roagă-te să le primească şi cei ce te măresc pe tine.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

O, înţeleaptă fecioară, că desăvârşită ascultare făcând de logodnicul tău, te-ai învrednicit a dobândi dragostea Mirelui Hristos, pe Care Îl roagă să ne despartă şi pe noi de toată dorirea lumească şi să ne învrednicească de înţelepciunea cea duhovnicească.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nu poate cuvânt omenesc a zugrăvi înălţimea nevoinţelor tale călugăreşti Sfinte Galaction, căci cu totul te-ai dăruit lui Hristos, cu lacrimi şi suspinuri căutându-L în cămara cea sfinţită de rugăciune a inimii tale.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Din valurile păcatului scoate-ne pe noi, Ceea ce ai născut pe Adâncul milostivirii Care a scos pe Adam din adâncurile iadului.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o carte pururea deschisă aţi stat înaintea Ziditorului, a Celui Ce v-a scris pe voi în cartea vieţii celei veşnice şi v-a dăruit cununa mântuirii.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lacrimile voastre şi cu neîncetata dragoste faţă de toţi v-aţi agonisit în cer cămările odihnei veşnice, unde rugaţi-vă pentru cei ce vă cheamă în ceasul primejdiilor.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru Hristos aţi părăsit toată îndulcirea cea lumească şi paharul muceniciei aţi băut cu bucurie, cugetând mai mult la veşnica veselie gătită celor ce Îl iubesc pe Împăratul ceresc.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu dreapta Ta cea tare trage-mă pe mine din groapa întristării şi mă aşează împreună cu cei ce au aflat calea mântuirii.

Apoi aceste stihiri:

Buna vrere a inimilor voastre bine a plăcut Stăpânului şi la limanul vieţuirii îngereşti v-a sălăşluit, ca mai apoi să zburaţi cu aripile muceniciei către cămările slavei Sale.

Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

Cu adunările mucenicilor lui Hristos împreună v-aţi numărat. Cu tari nevoinţe luminat nevoindu-vă, Galactioane mult-lăudate, cu cinstită soţia ta şi împreună-pătimitoarea Epistimia, nu înceta rugându-te unuia Dumnezeu pentru noi toţi.

Prochimenul, Evanghelia

Slavă … glas 2:

Pentru rugăciunile Mucenicilor Tăi, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, după mare milă Ta şi după mulţimea indurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.

Împreună cu Sfântul Galaction ai voit înţeleaptă fecioară, a te nevoi în arenă muceniciei şi chinuri cumplite răbdând, nu te-ai deznădăjduit, ci mai mult râvneai să ajungi în cămara Mirelui ceresc, Căruia adu-i aminte şi de noi, cei ce călătorim prin noaptea acestei vieţi.

Preotul: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău… Strana: Doamne, miluieşte (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri! ”.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe monahi şi pe fecioarele cele înţelepte le-ai văzut într-o cămară cu îngerii lui Dumnezeu şi ai râvnit a urma soţului tău întru feciorie.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Durerile cele amare v-au străpuns tot trupul, dar patimilor lui Hristos râvnind, nu le-aţi băgat în seamă şi odihna cereştii măriri aţi moştenit.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Rugaţi-vă să ne facem şi noi moştenitori Cuvântului, ca unii ce aţi aflat îndrăzneală înaintea Acestuia şi petreceţi întru lumina neapropiată.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu stelele laudelor Te-au încununat îngerii pe Tine, Ceea Ce ai răsărit pe Soarele dreptăţii, Cel Ce luminează pe cei din întunericul patimilor.

Cântarea a VIII-a

„Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea Împăratului tuturor şi cu îngerii dănţuind, cereţi să se dăruiască şi nouă lumina înţelepciunii, ca să urmăm în această viaţă cele plăcute Domnului.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înfrânarea desăvârşită logodindu-vă, v-aţi făcut vrednici de dulceaţa Mirelui Hristos, Cel Ce răsplăteşte însutit robilor Săi, Care Îl urmează pe calea desăvârşirii.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

S-au cutremurat îngerii de pilda vieţii voastre curate şi cununile slavei v-au dăruit când aţi ieşit din cămara trupului.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Mireasă a Duhului, împodobeşte şi sufletele noastre ca pe o mireasă în aşteptarea Mirelui Hristos, pe care cu voia tatălui L-ai născut cu trup pe pământ, spre mântuirea lui Adam împreună cu tot neamul cel ales.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Limba vi s-a tăiat de asupritori, dar cu glasul inimii şi mai tare strigaţi către Împăratul luminii, Cel Ce v-a întărit până la sfârşit a răbda chinurile muceniciei.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Frumuseţile Raiului aţi moştenit, ca unii ce încă de pe pământ aţi lucrat pământul inimii ca pe un rai înţelegător şi cu miresmele virtuţilor v-aţi împodobit.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Păzind legătura prieteniei nestricată şi mai mult v-aţi ostenit a fi pe placul Cuvântului, Cel Ce v-a întâmpinat pe voi cu slavă, ca pe unii ce cu sângele vostru v-aţi agonisit vistieriile cereşti.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nu opri curgerea izvorului milostivirii Tale, ci ne adapă din destul pe noi, cei ce alergăm la negrăită şi necheltuită bunătatea Ta, Preacurată Fecioară.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucuraţi-vă, carte întru care Cuvântul a aşezat pecetea dragostei celei desăvârşite, făcliile rugăciunii neîncetate, crinii cei neveştejiţi ai înţelepciunii, cei ce aţi ales vieţuirea îngerească şi nevoinţelor muceniciei v-aţi dat ca să răsăriţi în grădina cea cerească asemenea unor crini spre bucuria îngerilor şi mântuirea sufletelor noastre.

Glasul Cuvântului auzind tainic în inimile voastre, aţi urmat cărările Acestuia şi cămara cea cerească aţi moştenit, unde neîncetat aduceţi tămâia rugăciunii pentru cei ce vă cheamă în ajutor şi vă cinstesc pe voi cu ale laudelor cununi.

Întreaga înţelepciune având, nimic nu v-a despărţit de dragostea Cuvântului, Cel Ce a primit cuvintele voastre smerite şi făgăduinţa fecioriei, dăruindu-vă în cer cămara îngerească.

Capetele vi s-au tăiat pentru Capul Bisericii, Cel Ce a încununat capetele voastre cu podoabele mucenicilor, ca să vă bucuraţi în veci de slava cea cerească.

Cu serafimii slujind acum Făcătorului, aduceţi-vă aminte şi de noi, cei împovăraţi cu grele păcate, ca prin rugăciunile voastre să aflăm uşa mântuirii.

Cu florile rugăciunilor voastre bine înmiresmaţi şi sufletele noastre, ca să se ostenească a păzi curăţia vieţuirii, izbăvindu-se de mirosul cel greu al patimilor.

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

Cu sângele muceniciei voastre şi mai plăcuţi v-aţi făcut Mirelui ceresc, Cel Ce primeşte rugăciunile voastre pentru cei ce se primejduiesc pe marea acestei vieţi.

Calendar ortodox noiembrie 2023: Pe ce dată se sărbătorește Sf. Mihail și Gavril, prima mare sărbătoare a lunii?

Cununa fecioriei purtând, străluciţi şi mai minunat cu podoaba muceniciei şi pilda vieţii voastre însufleţeşte şi doririle noastre spre vieţuirea întru desăvârşită curăţie.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbăvește pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău.


Distribuie