• Home
  • Știri
  • Cea mai puternică rugăciune de seară pentru ajutor imediat. Face adevărate minuni la vreme de necaz şi întristare

Cea mai puternică rugăciune de seară pentru ajutor imediat. Face adevărate minuni la vreme de necaz şi întristare

Atunci ând simți că ești urmărit de ghinion și că mereu ai parte doar de supărări, de pierderi, de pagubă sau că banii nu se adună și nici cu sănătatea nu o duci prea bine, atunci cu siguranță este semnul că ai nevoie de ajutor divin.

Rugăciunea de seară are o putere tămăduitoare deosebită și se rostește cât mai des cu putință pentru a avea parte de ajutorul tuturor forțelor cerești.

Cea mai puternică rugăciune de seară pentru ajutor imediat. Cei mai mulţi credincioși rostesc cea mai puternică rugăciune de seară, care are o putere tămăduitoare deosebită și se spune cât mai des cu putință pentru îndepărtarea relelor, alinarea suferințelor și liniște sufletească.

Aceasta are un efect imediat și este de grabnic ajutor pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. Cea mai puternică rugăciune de seară se rostește cu mintea eliberată de gânduri negre și deznădejde.

„Dumnezeule cel veșnic și Împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învred­ni­cit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păca­tele ce am făcut în a­ceastă zi, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul; și cu­ră­țește, Doam­­ne, sme­ritul meu suflet de toată în­tină­ciu­nea trupului și a su­fletului.

Și-mi dă, Doamne, în aceas­tă noapte, a trece som­­­nul în pa­ce ca, scu­lându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac Prea­sfântului Tău nume în toate zi­lele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se lup­tă cu mine, pe cei tru­pești și pe cei fără de trup.

Și mă izbă­vește, Doamne, de gândurile cele deșarte, care mă în­ti­nează, și de pof­tele cele rele. Că a Ta este împă­răția, puterea și slava, a Ta­tălui și a Fiului și a Sfân­­­tului Duh, acum și pu­rurea și în vecii vecilor. Amin”.

De asemenea, pentru a fi feriţi de rele și ispite este bine să rostim la sfârșitul fiecărei zile o rugăciune pentru iertaera păcatelor către Maica Domnului: „Preacurata și binecuvântat de Dumnezeu, Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă milă Fiului Tău și Dumnezeului nostru, spre pătimașul meu suflet, și cu rugăciunile tale mă îndreaptă spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără prihană să o trec, și pentru ține Raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una Curată și binecuvântată.

Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel Sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi, și de toată viclenia vrăjmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, că să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei Preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor Sfinților. Amin”.


Distribuie